Mreže na dvorné vpuste

KMA, mreža pre dvorné vpuste

Liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia A125, šedá liatina.

Rozmery:
300 x 300 mm
Vtokový prierez:
265 cm2
Hmotnosť:
12,5 kg
Stavebná výška:
60 mm

Rám pripravený na osadenie lapača nečistôt.

KMB, mreža pre dvorné vpuste

Liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia B250, šedá liatina.

Rozmery:
300 x 300 mm
Vtokový prierez:
265 cm2
Hmotnosť:
14 kg
Stavebná výška:
100 mm

Rám pripravený na osadenie lapača nečistôt.