Mreže na uličné vpuste

Vtokové mreže, vyrábané podľa stavebných predpisov ČSN EN 124, sa používajú na zakrytie uličných vpustí, osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových a iných plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie. Sú vyrobené z betónu a šedej, resp. tvárnej liatiny. Rám každej mreže je pripravený pre osadenie lapača nečistôt.

KM01 DIN 19583 9/13 D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500

Liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + šedá liatina.

Rozmery:
504 x 504 mm
Vtokový prierez:
920 cm2
Hmotnosť:
105 kg
Štrbina medzi rebrami:
35 mm
Stavebná výška:
160 mm

KM12-EUROPA D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500

Liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + tvárna liatina.

Rozmery:
500 x 500 mm
Vtokový prierez:
1300 cm2
Hmotnosť:
68 kg
Štrbina medzi rebrami:
35 mm
Stavebná výška:
160 mm

KM12P-EUROPA D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500 s pántom

Liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + tvárna liatina, s pántom.

Rozmery:
500 x 500 mm
Vtokový prierez:
1300 cm2
Hmotnosť:
68 kg
Štrbina medzi rebrami:
35 mm
Stavebná výška:
160 mm