Oprava vodovodného potrubia

Vodovod Vaďovce
montáž vodovodu – materiál HDPE DN 110 vrátane prípojok DN 32

dĺžka celého potrubia 290,00m
investor: TVK, a.s., Trenčín