Prechodové diely - kónusy 1000, 1500

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBS 1000/625/SK
600
475
TBS 1000/625/S
600
432

Gumové tesnenie nie je súčasťou výrobku.

Súčasťou výrobku sú stúpadlá DIN 19 555 - B

Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2)