Skruže pre uličné vpuste

TBV 500/225

Označenie Výška / mm Hrúbka steny / mm Vnútorný priemer Hmotnosť / kg
TBV 500/225
225
50
500
50

TBV 500/325

Označenie Výška / mm Hrúbka steny / mm Vnútorný priemer Hmotnosť / kg
TBV 500/325
325
50
500
65

TBV 500/650

Označenie Výška / mm Hrúbka steny / mm Vnútorný priemer Hmotnosť / kg
TBV 500/650
650
50
500
135

TBV 500/350 (s osadenou prechodkou pre PVC 200)

Označenie Výška / mm Hrúbka steny / mm Vnútorný priemer Hmotnosť / kg
TBV 500/350
350
50
500
85