Studničné skruže DN 1000, bez stupačiek

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBH 1000/250
250
180
TBH 1000/250
500
360
TBH 1000/250
1000
720