Studničné skruže DN 800, bez stupačiek

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBH 800/250
250
150
TBH 800/250
500
300
TBH 800/250
1000
600