Vodomerné šachty

BETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

Vodomerná šachta je určená predovšetkým pre umiestnenie, kontrolu a prevádzku vodomeru, alebo iných vodovodných armatúr a náležitostí s ním spojených. Bola navrhnutá na základe skúseností a požiadaviek vodárenských spoločností a spĺňa všetky požiadavky na prevádzku. Šachty je možné tiež využívať pre osadenie technologií bazénov, čističiek OV, žúmp, akumulačných nádrží alebo ako objekty na uskladnenie ovocia a zeleniny (nutná inštalácia odvetrania ).

NADSTAVEC A / mm A / mm H / mm T / mm Hmotnosť / kg
QH60/60/15/10
800
800
150
100
75
ZÁKRYTOVÁ DOSKA A / mm A / mm H / mm Zaťaženie Hmotnosť / kg
ZDQ120/90/15/10
1360
1060
200
B125 (12.3t)
250
SKRUŽ A / mm A / mm H / mm T / mm Hmotnosť / kg
QS120/90/25/8
1360
1060
250
80
200
QS120/90/50/8
1360
1060
500
80
400
QS120/90/80/8
1360
1060
800
80
640
QS120/90/10/8
1360
1060
1000
80
800
VODOMERNÉ DNO A / mm A / mm H / mm T / mm Hmotnosť / kg
NQS120/90/100/8
1360
1060
1130
80
1200
NQS120/90/120/8
1360
1060
1330
80
1390
NQS120/90/150/8
1360
1060
1630
80
1420
NQS120/90/180/8
1360
1060
1930
80
1740

Plastová vodomerná šachta AK VODO 120/90/150 S

Je vyrobená z polypropylénových dosiek technológiou zvárania, je vyztužená proti tlaku zásypovej zeminy.

Čistý objem:
1,7 m3
Rozmery:
1200 x 900 x 1500
Hmotnosť:
130 kg

Súčasťou šachty je:

– plastový rebrík

– štandardné vodotesné prestupy

– dva plastové poklopy