Vodojem Haluzice


Montáž železobetónovej nádrže slúžiacej ako vodojem vrátane dopojenia vodovodného
a kanalizačného potrubia a osadenie Armaturnej šachty


investor: TVK, a.s., Trenčín