Vyrovnávacie prestence pre kanalizačné šachty

Vyrovnávacie prestence DN 625 priame

Označenie A / cm Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40
4
21
17
DIN 4034
TBS 625/60
6
33
19
DIN 4034
TBS 625/80
8
44
14
DIN 4034
TBS 625/100
10
54
11
DIN 4034
TBS 625/120
12
63
10
DIN 4034
TBS 625/200
20
108
5
DIN 4034

Vyrovnávací prestenec DN 625 šikmý

Označenie A / cm Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40
4
21
17
DIN 4034