Vyrovnávacie prstence

Vyrovnávacie prestence DN 625 priame

Označenie A / cm Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40
4
21
17
DIN 4034
TBS 625/60
6
33
19
DIN 4034
TBS 625/80
8
44
14
DIN 4034
TBS 625/100
10
54
11
DIN 4034
TBS 625/120
12
63
10
DIN 4034
TBS 625/200
20
108
5
DIN 4034

Vyrovnávací prestenec DN 625 šikmý

Označenie A / cm Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40
4
21
17
DIN 4034

Vyrovnávací prstenec pre uličné vpuste DN450

Vyrovnávací prstenec pod mreže 500x500

Označenie H / cm Hmotnosť / kg Vnútorný priemer D / mm Hrúbka steny t / mm
TBV-Q 390/60/10a
6
23
435
82,5

Vyrovnávací prstenec pre uličnú vpusť DN 500

Označenie H / cm Hmotnosť / kg Vnútorný priemer D / mm Hrúbka steny t / mm
TBV 500/40
4
16
435
82,5
TBS 625/60
6
24
435
82,5
TBS 625/80
8
32
435
82,5
TBS 625/100
10
40
435
82,5