Žumpy, požiarne a retenčné nádrže

Žumpy, Požiarne nádrže (PN) a Retenčné nádrže (RN), sú zariadenia, ktoré sa používajú na odvod odpadovej alebo dažďovej vody. Vyrobené sú z vodotesného betónu a ocelovej výstuže. Nádrže sú určené pre zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemné objekty s užitočným objemom v rôznych objemoch. Na žumpy a nádrže môže byť nanesený asfaltový náter, ktorý vďaka svojim vlastnostiam predlžuje ich životnosť.

Jednokomorová a dvojkomorová betónová žumpa

Jednokomorové žumpy sú nádrže vhodné na zadržiavanie odpadovej vody v miestach, kde nie je kanalizácia. Pri výbere veľkosti je potrebné počítať s počtom osôb v domácnosti a približnou dennou spotrebou vody.

Dvojkomorové žumpy sú nádrže, ktoré svojou deliacou stenou prečisťujú odpadové vody. Na dne prvej komory sa usadzuje kal, pričom na povrchu je tekutá zložka odpadovej vody. Na dne druhej komory sa usadzujú jemnejšie čiastočky a na vrchu sa nachádza odpadová voda zbavená veľkej časti kalu a pevných častí. Prečistená voda sa následne vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd, čím sa predlži vyberanie odpadového kalu v porovnaní s bežnou žumpou.

      Žumpy sú zložené:

    • vaňa odliata ako celok

    • stropná doska vyrobená na rôzne zaťaženia

    • komín kruhový DN 600mm alebo štvorcový 600x600mm rôznej výšky

    • poklopy kruhové alebo štvorcové rôzneho druhu a zaťaženia
Názov Hmotnosť
v kg
Rozmery vonkajšie v mm
dĺžka šírka výška
Žumpa 2m3 3000 1400 x 1100 x 2050
Žumpa 4 m3 5700 2500 x 2000 x 1100
Žumpa 4m3 5700 3240 x 1740 x 1450
Žumpa 5m3 6000 2500 x 2000 x 1350
Žumpa 5m3 6600 3240 x 1740 x 1650
Žumpa 6m3 6300 2500 x 2000 x 1600
Žumpa 7m3 8500 3000 x 2300 x 1400
Žumpa 8m3 9000 3000 x 2400 x 1500
Žumpa 8m3 9000 3000 x 2300 x 1650
Žumpa 10m3 9500 3000 x 2400 x 1850
Žumpa 11m3 11000 4000 x 2400 x 1500
Žumpa 11m3 11000 3000 x 2300 x 2200
Žumpa 12m3 11500 4000 x 2400 x 1600
Žumpa 12m3 11500 3000 x 2300 x 2250
Žumpa 16m3 17000 3600 x 2800 x 2000
Žumpa 20m3 23000 3600 x 2800 x 3000

Požiarne a retenčné nádrže

Požiarne nádrže sú zariadenia, ktoré sa používajú ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného alebo prírodného zdroja.

Retenčné nádrže sú zariadenia, ktoré sa používajú na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva dažďovej (odpadovej) vody s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd.

Požiarne a Retenčné nádrže sú väčšinou zložené z viacerých nádrží navzájom prepojených, buď za sebou alebo vedľa seba. Ich rozmery , hmotnosti a zloženie sú uvedené v tabuľke vyššie pri parametroch žúmp.

Doprava žúmp a nádrží je možná po celom území Slovenskej republiky.