Šachtové dná 800

Šachtové dno SU-M-300

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
SU-M-300
350
475

Šachtové dno SU-M-500

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
SU-M-500
500
650

Šachtové dno SU-M-300 sa vyrába v dvoch variantách, s dvomi alebo so štyrmi otvormi.
Šachtové dno SU-M-500 sa vyrába podľa zadania s variabilným umiestnením otvorov.
Obidva typy dien sa vyrábajú s maximálnym otvorom pre potrubie DN 300. Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2).