ŠACHTA DN 800

Slúžia ako stavebné objekty pre kontrolu a vstup do kanalizačnej stoky domovej prípojky.

Šachtový poklop

Slúži na zakrytie vstupov do šácht, sú vyrobené z betónu a liatiny.

Vyrovnávací prstenec

Betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu.

Prechodový diel - kónus

Valcovo kónický diel, vytvára prechod medzi priemerom šachty a priemerom poklopu.

Šachová skruž

Valcový diel, spájajúci dno s vrchnými časťami šachty.

Šachtové dno

Koncový diel šachty, umožňujúci prietok médií.