Uličné vpuste DN 450

Uličné vpuste sú určené pre stavbu objektov na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo z iných verejných priestorov do stokovej siete.

Mreža

Slúži na zakrytie uličných vpustí, vyrábajú sa z liatiny.

Lapač nečistôt

Zabraňuje prenikaniu nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo inak poškodiť kanalizačný systém, vyrábajú sa z pozinkovaného plechu.

Rám

Slúži na osadenie mreže a lapača do kanalizačného systému, je vyrobený z liatiny a betónu, objednáva sa a dodaný je spoločne s mrežou ako jeden celok.

Vyrovnávací prstenec

Betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní mreže.

Skruže pre uličné vpuste

Valcový diel, vyrábaný v rôznych variantách, bez stupačiek; osádza sa do strednej časti, čím tvorí stavebnú výšku medzi vtokovou liatinovou mrežou a dnom uličnej vpuste.