Vyrovnávací prstenec pre dvorné vpuste

Vyrovnávací prestenec DN 300

Označenie H / cm Hmotnosť / kg Vnútorný priemer D / mm Hrúbka steny t / mm
TBV - Q 300 / 40
4
9
10
DIN 4034