Dvorné vpuste DN 300

Mreža s rámom

Slúži na zakrytie uličných vpustí, vyrábajú sa z liatiny.

Lapač nečistôt

Zabraňuje prenikaniu nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo inak poškodiť kanalizačný systém, vyrábajú sa z pozinkovaného plechu.

Vyrovnávací prstenec

Betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní mreže.

Skruže pre dvorné vpuste

Valcový diel, vyrábaný v rôznych variantách, bez stupačiek; osádza sa do strednej časti, čím tvorí stavebnú výšku medzi vtokovou liatinovou mrežou a dnom uličnej vpuste.

Dná pre dvorné vpuste

Spodný diel vpuste.

Príklady zostáv