ŠACHTA DN 1000

Používajú sa na stavby vstupných šácht k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Vyrábajú sa s hrúbkou steny 90 a 120 mm.

Šachtový poklop

Slúži na zakrytie vstupov do šácht, sú vyrobené z betónu a liatiny.

Vyrovnávací prstenec

Betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu.

Prechodový diel - kónus

Valcovo kónický diel, vytvára prechod medzi priemerom šachty a priemerom vstupnej časti, poklopu.

Prechodová doska

Prechodová doska sa u šácht používa vtedy, ak v dôsledku nízkej konštrukčnej výšky šachty nie je možné umiestniť do zostavy kónus.

Tesnenie

Na utesnenie spojov medzi jednotlivými betónovými prvkami sa používajú gumené tesniace krúžky alebo špeciálna PUR-pena.

Škruž

Valcové diely spájajúce dno s vrchnými časťami šachty, tvoriace telo samotnej šachty. Všetky skruže sú so zabudovanými poplastovanými stupačkami.

Šachtové dno

Koncový diel šachty, umožňujúci prietok médií.