ŠACHTA DN 1500

Používaju sa na stavby vstupných šácht k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Pre stavby studní a žúmp.

Šachtový poklop

Slúži na zakrytie vstupov do šácht sú vyrobené z betónu a liatiny.

Vyrovnávací prstenec

Betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu.

Prechodový diel - kónus

Valcovo kónické diely, vytvárajú prechod medzi priemerom šachty a priemerom vstupných časti.

Prechodová doska

Prechodová doska sa u šachiet používa vtedy ak v dôsledku nízkej konštrukčnej výšky šachty nie je možné umiestniť do zostavy prechodovú šachtovú skruž.

Škruž

Valcové diely spájajúce dno s vrchnými časťami šachty.

Šachtové dno

Koncový diel šachty, umožňujúci prietok médií.