Rekonštrukcia kanalizácie
montáž kanalizácie – materiál PVC DN 400 a 500 vrátane prípojok DN 150 a 200
dĺžka celého potrubia 313,50m


Rekonštrukcia vodovodu
montáž vodovodu – materiál HDPE DN 150 vrátane prípojok DN 50
dĺžka celého potrubia 279,00m