Dažďová kanalizácia – Verejná časť
prekládka kanalizácie – materiál PVC DN 300,

dĺžka potrubia 48,00m
investor: TVK, a.s., Trenčín