Splašková kanalizácia ul. K diaľnici, Trenčín – Zamarovce
prekládka kanalizácie – materiál PVC DN 300,

dĺžka potrubia 221,20m
investor: Obecný úrad Zamarovce, Trenčín